Welkom

Welkom op de site van de Onderwijstuin. Wij zijn een dynamische organisatie die zich bezighoudt met het vervaardigen van eigentijds lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast verzorgen wij trainingen klassenklimaat en pedagogische tact die het inzicht en het handelingsperspectief vergroten op gebieden als gedrag, prikkelverwerking en taal die aanzet tot ontwikkeling!

Trainingen en schooltrajecten Klassenklimaat en Pedagogische tact

De Onderwijstuin heeft diverse trainingen en trajecten ontwikkeld met als thema Klassenklimaat & Pedagogische tact. Voor leraren door leraren! Al onze trainingen worden verzorgd door professionals met een ruime ervaring binnen het onderwijs. Het trainingsaanbod wordt ontsloten via ontwikkeltaal.nl.

Tags: po – vo – handelingsperspectief – prikkelverwerking – gedrag – ontwikkeltaal – klassenklimaat – pedagogische tact

de beste leraar is hij

die het meest van zijn leerlingen opsteekt

Ontwikkeling educatieve content

Met behulp van een lespakket, online module of een lesbrief kun je doelgericht een onderwerp of thema onder de aandacht brengen binnen het onderwijs. Hierbij is het van expliciet belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren en de educatieve content zodanig laagdrempelig te positioneren dat leerkrachten en docenten dit eenvoudig in kunnen zetten binnen hun eigen onderwijspraktijk.

Bij de ontwikkeling van de lespakketten, online modules en lesbrieven werken we vanuit een onderwijskundige achtergrond, met ruime persoonlijke ervaring als leerkracht voor de klas. De Onderwijstuin ontwikkelt, adviseert en begeleidt vanaf de ontwerpfase tot en met de promotie van het lesmateriaal.

 

 EEN GREEP UIT ONS PORTFOLIO

  • Livecloud.online, online presentatiesoftware inclusief interactie-toolset voor leerkrachten, docenten, coaches, trainers, (dag)voorzitters, enz. Kortom: voor iedereen die communiceert met publiek.
  • Digibordmodules voor Eurowijs, leerkrachtmodules voor gebruik op het touchscreen om de lessen van Eurowijs te ondersteunen.
  • Basisonderwijs.online, een portal met lesmaterialen, lespakketten, lesbrieven en ondersteunende tools voor leerkrachten uit het primair onderwijs.
  • Kennisrijk.online, een portal met InformatievePlacemats, maakt van lezen een belevenis!
Tags: lespakketten – lesbrieven – digibordmodules – lesmodules – educatieve content – basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Ontwikkeling digibord- en lesmodules

Een les- of digibordmodule is uiterst geschikt om de leerkracht te ontzorgen. Een online module ontsluit de leerinhoud laagdrempelig en op eigentijdse wijze.

De effectiviteit van de les kan positief worden beïnvloed door te zorgen voor:

  • een goede opbouw van de les;
  • interactieve lesonderdelen;
  • aantrekkelijk materiaal;
  • aansluitende verwerkingsmogelijkheden.

De modules kunnen desgewenst via de eigen site worden ontsloten of via één van onze onderwijsportalen: basisonderwijs.onlinevoorgezetonderwijs.online of livecloud.online.

Tags: digibordmodules – lesmodules – educatieve content – basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Leren door te beleven

Ontwikkeling BelevingsPlacemats

Een informatieve placemat is een toegankelijk en uitnodigend onderwijsconcept, waarmee op aantrekkelijke en eigentijdse wijze kennis kan worden gedeeld met kinderen en jongeren.

Het concept vindt zijn oorsprong in de praktijk en  is op vele wijzen binnen het onderwijs inzetbaar. Daarnaast sluit de informatieve placemat naadloos aan bij het nieuwe interactieve leren. De placemats nodigen uit tot kijken en verder onderzoeken; kunnen worden geprint of online worden aangeboden. Aan de online module hebben we een aantal gamification elementen toegevoegd om de intrinsieke motivatie van de gebruiker optimaal te stimuleren. Al ontdekkend, lezend en belevend word je in het thema ondergedompeld: optimale leesbeleving, leren via de natuurlijke weg.

Voor meer informatie en voorbeelden ga naar Kennisrijk.online

Super leuk EN leerzaam, heel interactief en afwisselend!

Juf Marloes
Tags: leesplacemats – belevingslezen – intrinsieke motivatie – gamification – 360° video – educatieve content – basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Meer informatie of weten wat we voor u kunnen betekenen?

Wim BieldermanHome – Onderwijstuin