Ontwikkeling educatieve content

en trainingen gedrag en welbevinden in de klas

Welkom

Wij zijn een dynamische organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van eigentijds educatief materiaal en online platformen voor het onderwijs. Daarnaast trainen en begeleiden wij leraren(teams) binnen het PO & VO op het gebied van gedrag, welbevinden en het klimaat in de klas.

Ontwikkeling fysiek en online lesmateriaal voor het onderwijs

Met behulp van een lespakket, online module of een lesbrief kun je doelgericht een onderwerp of thema onder de aandacht brengen binnen het onderwijs. Hierbij is het van expliciet belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren en de educatieve content zodanig laagdrempelig te positioneren dat leerkrachten en docenten dit eenvoudig in kunnen zetten binnen hun eigen onderwijspraktijk.

Bij de ontwikkeling van de lespakketten, online modules en lesbrieven werken we vanuit een onderwijskundige achtergrond, met ruime persoonlijke ervaring als leerkracht voor de klas. De Onderwijstuin ontwikkelt, adviseert en begeleidt vanaf de ontwerpfase tot en met de promotie van het lesmateriaal.

Tags: lespakketten – lessenserie – lesbrieven – digibordmodules – lesmodules – educatieve content – lesmateriaal – basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Ontwikkeling digibord- en lesmodules

Een les- of digibordmodule is uiterst geschikt om de leerkracht te ontzorgen. Een online module ontsluit de leerinhoud laagdrempelig en op eigentijdse wijze.

De effectiviteit van de les kan positief worden beïnvloed door te zorgen voor:

een goede opbouw van de les;
interactieve lesonderdelen;
aantrekkelijk materiaal;
aansluitende verwerkingsmogelijkheden.

De modules kunnen desgewenst via de eigen site worden ontsloten of via één van onze onderwijsportalen. Lees het artikel over whitlabel digibordsoftware om meer te weten te komen over de mogelijkheden.

Ontwikkeling educatieve games

Gamification is een heel effectieve manier om inhoudelijke kennis over te dragen.
Verpak de boodschap in een leuk en uitdagend spel en de doelgroep gaat er met veel plezier mee aan de slag! Het educatieve spel kan als traditioneel bordspel worden uitgewerkt, maar ook als een volwaardige en complete online game. Binnen het onderwijs hebben we de beste ervaringen met een combinatie daarvan: een educatief spel dat zowel digitale als fysieke elementen in zich heeft. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Tags: digibordmodules – lesmodules – educatieve content – basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Leren door te beleven

Ontwikkeling BelevingsPlacemats

Een informatieve placemat is een toegankelijk en uitnodigend onderwijsconcept, waarmee op aantrekkelijke en eigentijdse wijze kennis kan worden gedeeld met kinderen en jongeren.

Het concept vindt zijn oorsprong in de praktijk en  is op vele wijzen binnen het onderwijs inzetbaar. Daarnaast sluit de informatieve placemat naadloos aan bij het nieuwe interactieve leren. De placemats nodigen uit tot kijken en verder onderzoeken; kunnen worden geprint of online worden aangeboden. Aan de online module hebben we een aantal gamification elementen toegevoegd om de intrinsieke motivatie van de gebruiker optimaal te stimuleren. Al ontdekkend, lezend en belevend word je in het thema ondergedompeld: optimale leesbeleving, leren via de natuurlijke weg.

Super leuk EN leerzaam, heel interactief en afwisselend!

Juf Marloes
Tags: leesplacemats – belevingslezen – intrinsieke motivatie – gamification – 360° video – educatieve content – basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Trainingen en schooltrajecten Gedrag en Pedagogisch Klimaat

De Onderwijstuin verzorgt diverse trainingen en trajecten rondom Welbevinden, Gedrag en het Pedagogisch Klimaat in de klas. Al onze trainingen worden verzorgd door professionals met zelf een ruime ervaring binnen het onderwijs. Ons complete trainingsaanbod vind je op ontwikkeltaal.nl.

Tags: po – vo – handelingsperspectief – prikkelverwerking – gedrag – ontwikkeltaal – klassenklimaat – pedagogische tact

Meer informatie of weten wat we voor u kunnen betekenen?

Wim BieldermanHome – Onderwijstuin